แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct


Central air | AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง มอก.
แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ตู้ตั้ง แอร์คอล์ยเปลือย คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
ม่านอากาศ แอร์หน้าต่าง แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette Duct type ชนิดท่อลม  
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCS-N รวมชุด
เป่าลมด้านข้าง ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
31,818
29,928
32,237
CFP - N25 - 28
28300
220V
32,992
30,726
32,368
CFP - N33 - 38
33400
220V
42,856
35,343
37,148
CFP - N33 - 38
35300
220V
43,066
35,846
37,651
CFP - N33 - 38
38700
220V
45,459
40,632
CFP - N44
44100
220V
43,654
CFP - N56 - 63
56200
220V
53,938
CFP - N33 - 38
33400
380V
41,849
38,197
CFP - N33 - 38
35300
380V
42,059
38,491
CFP - N33 - 38
38700
380V
44,913
41,387
CFP - N44
44100
380V
52,594
45,123
CFP - N48
48000
380V
47,810
CFP - N56 - 63
56200
380V
57,002
52,427
CFP - N56 - 63
60833
380V
58,664
53,585
CFP - N56 - 63
63430
380V
54,089
 
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR air package
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCU-H รวมชุด
เป่าลมขึ้นด้านบน ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
33,538
32,405
34,965
CFP - N25 - 28
28300
220V
34,755
33,034
35,007
CFP - N33 - 38
33400
220V
44,577
36,896
38,868
CFP - N33 - 38
35300
220V
44,703
37,340
39,330
CFP - N33 - 38
38700
220V
46,676
41,975
CFP - N44
44100
220V
45,543
CFP - N56 - 63
56200
220V
55,575
CFP - N33 - 38
33400
380V
39,274
40,780
CFP - N33 - 38
35300
380V
45,291
41,010
CFP - N33 - 38
38700
380V
47,726
43,612
CFP - N44
44100
380V
55,995
47,180
CFP - N48
48000
380V
50,454
CFP - N56 - 63
56200
380V
59,479
54,064
CFP - N56 - 63
60833
380V
61,770
55,726
CFP - N56 - 63
63430
380V
56,230
 
AIR PACKAGE แอร์ ตู้ตั้ง แอร์ตู้ตั้งพื้นทรงสูง CENTRAL AIR air package
แบบ Package ตู้ตั้งทรงสูง รุ่น CFP - N รีโมทไร้สาย
MODEL CFP - N
BTU
ระบบไฟ
CFP - N+CCS-WT รวมชุด
แบบเป๋าลมข้้าง 2 ใบพัด ราคารวมชุด
เทคัมเช่
โรตารี่
สกรอล์
CFP - N25 - 28
25800
220V
     
CFP - N25 - 28
28300
220V
     
CFP - N33 - 38
33400
220V
45,081
38,365
40,170
CFP - N33 - 38
35300
220V
45250
38,827
40,590
CFP - N33 - 38
38700
220V
48,229
44,010
CFP - N44
44100
220V
48,775
CFP - N56 - 63
56200
220V
57,380
CFP - N33 - 38
33400
380V
44,997
41,345
CFP - N33 - 38
35300
380V
45,165
41,555
CFP - N33 - 38
38700
380V
48,817
45,291
CFP - N44
44100
380V
57,674
50,202
CFP - N48
48000
380V
CFP - N56 - 63
56200
380V
59,814
55,239
CFP - N56 - 63
60833
380V
61,309
56,230
CFP - N56 - 63
63430
380V
56,733
 
AIR PACKAGE แอร์ตู้ตั้ง ขนาดใหญ่
MODEL
ขนาดความเย็น
ระบบ
FANCOIL
CFP + CCU-H
หมายเหตุ
CFP
BTU
ไฟฟ้า
CFP
CONDENSING ขนาดใหญ่
ลูกสูบ
สกรอล์
77-85
77100
380v
34750
-
93850
ต้องแจ้งสั้งซื้อล่วงหน้า
ไม่ต่ำกว่า 30-45 วัน
77-85
85000
380V
34750
-
94700
105-122
105000
380V
43350
-
115700
105-122
122000
380V
43350
-
121550
154
154000
380V
60150
212250
184850
 
หมายเหตุ
1. รับประกันคอมเพลสเซอร์ 1 ปี และอะไหล่ทุกชิ้นส่วน ระยะเวลา 1 ปี
2. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
3. แคตตาล็อค
 

 

แอร์ดักท์
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.