แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
เครื่องปรับอากาศ Trane | คอล์ยน้ำ แฟนคอล์ยและ AHU
แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า แอร์ตู้ตั้ง แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง
Duct type ILLUSION 5-20 Tons ต่อท่อลมระยะไกล 23-55 Tons PACKAGE WATER COOLED
 เครื่องปรับอากาศ  TRANE
เครื่องปรับอากาศเทรน คอล์ยน้ำ แฟนคอล์ยและ AHU
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบตั้งแขวน เฉพาะแฟนคอยล์
MODEL 
BTU. 
ตรม. 
ไฟฟ้า 
ราคา 
 CFEB04 
12,100
15
220V. 
8,817
 CFEB06 
18,900
24
220V. 
10,127
 CFEB08 
25,500
32
220V. 
11,873
 CFEB10 
31,000
39
220V. 
14,666
 CFEB12 
37,100
46
220V. 
16,063
 CFEB14 
42,700
53
220V. 
19,206
 CFEB16 
50,000
63
220V. 
21,127
 CFEB20 
60,000
75
220V. 
23,222
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ CASSETTE เฉพาะแฟนคอยล์ 
 MODEL   BTU.   ตรม.   ไฟฟ้า  ราคา 
 CWS03          9,000           11  220V. 
22,349
 CWS04        12,000           15  220V. 
24,706
 CWS06        19,600           25  220V. 
32,388
 CWS08        24,400           31  220V. 
34,833
 CWS10        30,800           39  220V. 
38,761
 CWS12        37,200           47  220V. 
42,166
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ ตู้ตั้ง เฉพาะแฟนคอยล์
MODEL   BTU.   ตรม.   ไฟฟ้า  ราคา 
 HFWB12        36,000           45  220V. 
22,349
 HFWB16        48,000           60  220V. 
26,539
 HFWB20        60,000           75  220V. 
33,960
 HFWB30        90,000         113  220V. 
36,928
 HFWB40      120,000         150  220V. 
45,309
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ เปลือยต่อคอสั้น เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL   BTU.   ตรม.   ไฟฟ้า   ราคา
 HFCA-04        12,410           16  220V. 
5,675
 HFCA-06        19,200           24  220V. 
6,198
 HFCA-08        24,460           31  220V. 
7,857
 HFCA-10        30,020           38  220V. 
10,476
 HFCA-12        36,100           45  220V. 
11,262
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ เปลือยต่อท่อลมปานกลาง เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL   BTU.   ตรม.   ไฟฟ้า 
ราคา
 HFCC-04        12,640           16  220V. 
5,849
 HFCC-06        18,620           23  220V. 
6,373
 HFCC-08        24,400           31  220V. 
7,770
 HFCC-10        30,240           38  220V. 
10,476
 HFCC-12        36,070           45  220V. 
11,262
 HFCC-14        44,850           56  220V. 
15,714
 HFCC-16        48,720           61  220V. 
17,198
 HFCC-18        57,650           72  220V. 
18,158
 HFCC-20        61,280           77  220V. 
19,119
 
เครื่องปรับอากาศ เทรน คอยล์น้ำเย็น และ AHU แบบ เปลือยต่อท่อลมไกล เฉพาะแฟนคอยล์ 
MODEL 
BTU. 
ตรม. 
ไฟฟ้า 
ราคา
 BDHA-20        60,370           75  220V.      25,142
 BDHA-25        75,090           94  220V.      28,984
 BDHA-34      104,300         130  220V.      31,777
 BDCB-40      122,400         153  220V.      39,809
 BDCB-50      160,200         200  220V.      55,436
 BDCB-60      184,500         231  220V.      61,197
 BDCB-70      211,400         264  220V.      62,769
 BDCB-80      246,700         308  220V.      67,570
 BDVA075      238,000         298  220V.      65,999
 BDVA090      280,000         350  220V.      87,125
 BDVA120      381,000         476  220V.    114,625
 BDVA150      571,000         714  220V.    144,918
 BDVA180      661,000         826  220V.    190,751
 
 

 

แอร์ดักท์
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email : kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.