แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
เครื่องปรับอากาศ Star aire

แบบคอล์ยเปลือย เบอร์5 |
| แบบคอล์ยเปลือย มอก | แอร์ต่อท่อดักส์ มอก. | แอร์ตู้ตั้ง | คลาสเซ็ทไทร์ | แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ |
| ติดต่อสอบถาม Tel. 080-0719145

 


 
แอร์คลูชิลเลอร์ SCROLL WATER COOL CHILLER PACKAGE WATER COOL star-aire FD RAB Indoor unit  
เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าสี่ทิศทาง Cassette Type
 
แบบ CASSETTE คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม/ แฟนคอล์ย รุ่น AR / FCC
ลำดับที่

ขนาด

BTU

คอนเดนซิ่ง

CONDENSING

แฟนคอยล์

FANCOIL

ระบบ

ไฟฟ้า

ราคา

คอมโรตารี่

ราคา

คอมสโครล

1
12500
AR 12
FCC 12
220V
23950
-
2
18700
AR 18
FCC 18
220V
29450
33500
3
25900
AR 25
FCC 25
220V
31800
36500
4
32000
AR 32
FCC 32
220V
38050
38950
5
36000
AR 36
FCC 36
220V
41350
43200
6
38000
AR 36
FCC 38
220V
-
43300
7
38000
AR 38-3
FCC 38
380V
-
45050
8
40900
AR 40
FCC 40
220V
-
45200
9
40900
AR 40-3
FCC 40
380V
-
45450
รับประกันคอมเพรสเซอร์ อะไหล่ และอุปกรณ์ 1 ปี / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้ง PACKAGE AIR
แบบ ตู้ตั้ง คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม/ แฟนคอล์ย รุ่น AR / QS มอก. 2134 -2545
ลำดับที่

ขนาด

BTU

คอนเดนซิ่ง

CONDENSING

แฟนคอยล์

FANCOIL

ระบบ

ไฟฟ้า

ราคา

คอมโรตารี่

ราคา

คอมสโครล

1
18700
AR 18
QS 18
220V
25250
29300
2
25900
AR 25
QS 25
220V
28600
33300
3
30000
AR 30
QS 30
220V
32300
34750
4
36000
AR 36
QS 38
220V
38650
40500
5
36000
AR 36
QS 38
380V
40550
42200
6
38000
AR 38
QS 38
220V
-
40600
7
38000
AR 38
QS 38
380V
-
42350
8
40900
AR 40
QS 40
220V
-
42500
9
40900
AR 40
QS 40
380V
-
42750
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แบบตู้ตั้งพื้น AR/QS  
ลำดับที่

ขนาด

BTU

คอนเดนซิ่ง

CONDENSING

แฟนคอยล์

FANCOIL

ระบบ

ไฟฟ้า

ราคา

คอมโรตารี่

ราคา

ลูกสูบ

ราคา

คอมสโครล

1
18700
AR 18
QS 18
220V
25900
30000
30350
2
20700
AR 18
QS 18
220V
27150
30300
31150
3
25900
AR 25
QS 25
220V
28050
31600
30300
4
33400
AR 33
QS 33
220V
33150
36400
34000
5
33400
AR 33
QS 33
380V
34850
38300
36900
6
36000
AR 36
QS 40
220V
36850
47400
38650
7
36000
AR 36
QS 40
380V
38850
47550
40400
8
38600
AR 38
QS 40
220V
-
47650
39000
9
38600
AR 38
QS 40
380V
-
42200
40550
10
44100
AR 44
QSY 48
380V
-
48100
46700
11
48600
AR 48
QSY 48
380V
-
48100
47350
12
60900
AR 60
QSY 60
380V
-
60950
59800
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบแยกส่วนขนาดใหญ่แบบตู้ตั้งพื้น 
ลำดับที่

ขนาด

BTU

ปริมาณลม

CFM

ขนาดและปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน

ราคา

รวมชุด

FANCOIL
ราคา
CONDENSING
ราคา
1
80400
2600
QSY 80
30950
AR 80
50700
81650
2
92000
3200
QSY 100
36350
AR 90
53800
90150
3
80400
2600
QSY 80
30950
RAB 80
52200
83150
4
92000
3200
QSY 100
36350
RAB 90
55750
92100
5
107000
3200
QSY 100
36350
AR 100 (4ใบพัด)
71300
107650
6
107000
3200
QSY 100
36350
RAB 100
56650
93000
7
123000
4000
QSY 125
38650
AR 125 (4ใบพัด)
72300
110950
8
123000
4000
QSY 125
38650
RAB 125
67650
106300
9
157000
4800
QSY 150
46750
AR 150 (4ใบพัด)
91750
138500
10
157000
4800
QSY 150
46750
RAB 150
80950
127700
11
184000
5800
QSY 180
61300
AR 180 (4ใบพัด)
107400
168700
12
184000
5800
QSY 180
61300
RAB 180 1 STEP ( TANDEM)
112550
173850
13
214000
6800
QSY 200
73150
RAB 200 1 STEP ( TANDEM)
114650
187800
14
246000
7800
QSY 250
84500
RAB 250 1 STEP ( TANDEM)
140100
224600
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า AE / FHD5 เบอร์5 มอก.2134-2545
ลำดับ
ขนาด
ปริมาณลม
ค่า
ขนาดและปริมาณลมที่ใช้ด้วยกัน
ระบบ
ราคา
BTU
CFM
EER
CONDENSING
FANCOIL
คอมเพรสเซอร์
เฉพาะเครื่อง
1
13177.49
400
11.89
AE 125
FHD5-400
ROTARY
13600
2
20637.82
700
12.22
AE 195
FHD5-601
ROTARY
19100
3
28095.09
900
11.74
AE 265
FHD5-801
ROTARY
24900
4
31144.74
1100
11.47
AE 305
FHD5-1100
ROTARY
27000
 
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แบบคอล์ยเปลือยฝังในฝ้า AE / FHD5 เบอร์ 5 มอก.2134-2545
ลำดับที่

ขนาด

BTU

ปริมาณลม

CFM

ค่า

EER

คอนเดนซิ่ง

CONDENSING

แฟนคอยล์

FANCOIL

ระบบ

คอมเพรสเซอร์

ระบบ

ไฟฟ้า

ราคา

เฉพาะเครื่อง

1
13071.37
400
11.07
AR 125RD
FHD5-400
ROTARY
220V
15600
2
18370.55
700
11.72
AR 185RC
FHD5-601
ROTARY
220V
23300
3
20015.47
700
11.80
AR 185RA
FHD5-601
ROTARY
220V
18700
4
25412.23
900
11.58
AR 245RC
FHD5-801
ROTARY
220V
24600
5
19429.76
700
11.28
AR 185
FHD5-600
SCROLL
220V
26450
6
26200.75
900
11.64
245AR 305D
FHD5-800
SCROLL
220V
29750
7
30690.94
1200
11.38
AR 305A
FHD5-1100
SCROLL
220V
33800
8
30332.34
1200
12.07
AR 315D
FHD5-1100
SCROLL
220V
33500
9
34232.60
1300
11.23
AR 315-3
FHD5-1250RD
SCROLL
220V
34400
10
33646.76
1300
11.40
AR 325
FHD5-1250RD
SCROLL
380V
37650
11
36348.04
1350
11.16
AR 325-3
FHD5-1300
SCROLL
220V
35650
12
36709.71
1350
11.07
AR 325-3
FHD5-1300
SCROLL
380V
38900
13
37376.75
1300
11.18
AR 355A
FHD5-1301
SCROLL
220V
35000
14
37106.52
1300
11.16
AR 355-3A
FHD5-1301
SCROLL
380V
37350
15
40653.98
1400
11.86
AR 355
FHD5-1350
SCROLL
220V
39500
16
40944.00
1400
12.10
AR 385
FHD5-1350
SCROLL
220V
41650
17
40944.00
1400
12.16
AR 385-3
FHD5-1350
SCROLL
380V
43350
18
40944.00
1400
11.63
AR 405A
FHD5-1350
SCROLL
220V
38200
19
40944.00
1400
11.66
AR 405-3A
FHD5-1350
SCROLL
380V
39900
การรับประกัน คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
อะไหล่และอุปกรณ์รับประกัน 1 ปี
หมายเหตุ
อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่ง ประกอบด้วยแมกเนตริก, ไดเออร์ และ เซอร์วิสวาล์ว
มีน้ำยา R-22 บรรจุในเครื่อง
หัวฉีดน้ำยาแบบแคปทิ้วอยู่ที่ CONDENSING
FANCOIL ฟีนคอล์ยใช้แบบ บลูฟีน (BLUE FIN)
FANCOIL ท่อออกด้านขวา (หันหน้าเข้าตัวแอร์)
ราคาไม่รวมอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แบบเปลือยฝังในฝ้า AR/FHD มอก.2134-2545 
ลำดับที่

ขนาด
BTU

คอนเดนซิ่ง
CONDENSING

แฟนคอยล์
FANCOIL

ระบบ
ไฟฟ้า
ราคาสุทธิ
คอมโรตารี่

ราคาสุทธิ
คอมสโรล

1
12500
AR 12
FHD 400
220V
13400
-
2
16500
AR 16
FHD 600
220V
16400
-
3
18700
AR 18
FHD 600
220V
16600
20650
4
20200
AR 20
FHD 600
220V
17500
21400
5
25900
AR 25
FHD 800
220V
20200
24900
6
30000
AR 20
FHD 1000
220V
23650
26100
7
32000
AR 32
FHD 1100
220V
26050
26950
8
32000
AR 32-3
FHD 1100
380V
27700
29750
9
36000
AR 36
FHD 1200
220V
28950
30800
10
36000
AR 36-3
FHD 1200
380V
30850
32500
11
38000
AR 38
FHD 1300
220V
-
32300
12
38000
AR 38-3
FHD 1300
380V
-
34050
13
40900
AR 40
FHD 1350
220V
-
34750
14
40900
AR 40-3
FHD 1350
380V
-
35000
15
44100
AR 44
FHD 1600
380V
SCROLL
37800
16
48600
AR 48
FHD 1600
380V
SCROLL
38450
17
60900
AR 60
FHD 2000
380V
SCROLL
44600
 
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แบบต่อท่อดักส์แบบแขวน AR/AHDF มอก.2134-2545 
ลำดับที่

ขนาด

BTU

คอนเดนซิ่ง

CONDENSING

แฟนคอยล์

FANCOIL

ระบบ

ไฟฟ้า

ราคา

คอมโรตารี่

ราคา

คอมสโครล

1
18700
AR 18
AHDF 18
220V
18400
22450
2
25900
AR 25
AHDF 24
220V
21450
26150
3
30000
AR 30
AHDF 30
220V
25250
27700
4
32000
AR 32
AHDF 33
220V
27800
28700
5
32000
AR 32
AHDF 33
380V
29450
31500
6
36000
AR 36
AHDF 36
220V
32700
34550
7
36000
AR 36
AHDF 36
380V
34600
36250
8
40900
AR 40
AHDF 40
220V
-
36550
9
40900
AR 40
AHDF 40
380V
-
36800
10
44100
AR 44
AHDF 48
380V
SCROLL
39000
11
48600
AR 48
AHDF 48
380V
SCROLL
39650
12
60900
AR 60
AHDF 60
380V
SCROLL
46400
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ แบบต่อท่อดักส์ 

ขนาด

ปริมาณลม

ขนาดและปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน
ราคา
BTU
CFM
FANCOIL
ราคา
CONDENSING
ราคา
รวมชุด
80400
2400
AHDF 80
แบบแขวน
20000
AR 80
-
50700
70700
92000
3200
AHDF 100 แบบแขวน
24850
AR 90
-
53800
78650
80400
2400
AHDF 80 แบบแขวน
20000
RAB 80
-
52200
72200
80400
2400
FD 80B แบบตั้ง
38850
RAB 80
-
52200
91050
92000
3200
AHDF 100 แบบแขวน
24850
RAB 90
-
55750
80600
92000
3200
FD 1000B แบบตั้ง
43550
RAB 90
-
55750
99300
107000
3200
AHDF 100 แบบแขวน
24850
AR 100
(4 ใบพัด)
71300
96150
107000
3200
AHDF 100 แบบแขวน
24850
RAB 100
-
56650
81500
107000
3200
FD 100B แบบตั้ง
43550
AR 100
(4 ใบพัด)
71300
114850
107000
3200
FD 100B แบบตั้ง
43550
RAB 100
-
56650
100200
123000
4000
AHDF 125 แบบแขวน
28550
AR 125
(4 ใบพัด)
72300
100850
123000
4000
AHDF 125 แบบแขวน
28550
RAB 125
-
67650
96200
123000
4000
FD 125B แบบตั้ง
49400
AR 125
(4 ใบพัด)
72300
121700
123000
4000
FD 125B แบบตั้ง
49400
RAB 125
-
67650
117050
157000
5000
FD 150 แบบตั้ง
55100
AR 150
(4 ใบพัด)
91750
146850
157000
5000
FD 150 แบบตั้ง
55100
RAB 150
-
80950
136050
184000
6000
FD 180 แบบตั้ง
63450
AR 180
(4 ใบพัด)
107400
170850
184000
6000
FD 180 แบบตั้ง
63450
RAB 180
1STEP (TANDEM)
112550
176000
214000
7000
FD 200 แบบตั้ง
71100
RAB 200
1STEP (TANDEM)
114650
185750
246000
8000
FD 250 แบบตั้ง
79200
RAB 250
1STEP (TANDEM)
140100
219300
314000
10000
FD 300 แบบตั้ง
90700
RAB 300
1STEP (TANDEM)
176900
267600
368000
12000
FD 360 แบบตั้ง
110150
RAB 360
2STEP (TANDEM)
224750
334900
428000
14000
FD 420 แบบตั้ง
117950
RAB 420
2STEP (TANDEM)
251600
369550
496000
18000
FD 500 แบบตั้ง
161500
RAB 500
2STEP (TANDEM)
266400
427900
656000
22000
FD 600 แบบตั้ง
190950
RAB 600
2STEP (TANDEM)
336800
527750
STAR-AIRE FD- RAB
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ แบบต่อท่อดักส์ 
ลำดับ

ขนาด

BTU

ปริมาณล

CFM
ขนาดและปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน
ราคาเฉพาะเครื่อง
FANCOIL
ราคา
CONDENSING
ราคา
1
219000
8000
FD 210
71100
RAB 210S
190100
261200
2
296800
8000
FD 290
90700
RAB 290S
211800
302500
3
322000
12000
FD 320
110150
RAB 320S
248850
359000
4
426000
14000
FD 420
117950
RAB 420S
264700
382650
5
550000
16500
FD 500
161500
RAB 500S
390650
552150
6
615000
20000
FD 600
190950
RAB 600S
451250
642200
อะไหล่ และ อุปกรณ์ รับประกัน 1 ปี
หมายเหต
อุปกรณ์ในคอนเดนซิ่งประกอบด้วย
แมกเนตริกพร้อมโอเวอร์โหลด, Phase Protection, เซอร์วิสวาล์ว
ไฮ - โล เพรสเซอร์สวิทซ์ และ ไทม์เมอร์
แฟนคอล์ยทุกตัวมี Expansion Valve

แอร์ดักท์

แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.