แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
เครื่องปรับอากาศ Star aire
 
แอร์คลูชิลเลอร์ SCROLL WATER COOL CHILLER PACKAGE WATER COOL star-aire FD RAB Indoor unit  เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ STAR AIRE
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  star-aire FD RAB Indoor unit air cooled condensing unit

star-aire FD RAB Indoor unit air cooled condensing unit
ลำดับ

ขนาด

BTU

ปริมาณล

CFM
ขนาดและปริมาณลมที่ควรใช้ด้วยกัน
ราคาเฉพาะเครื่อง
FANCOIL
ราคา
CONDENSING
ราคา
1
219000
8000
FD 210
71100
RAB 210S
190100
261200
2
296800
8000
FD 290
90700
RAB 290S
211800
302500
3
322000
12000
FD 320
110150
RAB 320S
248850
359000
4
426000
14000
FD 420
117950
RAB 420S
264700
382650
5
550000
16500
FD 500
161500
RAB 500S
390650
552150
6
615000
20000
FD 600
190950
RAB 600S
451250
642200
 

 

แอร์ดักท์
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.