แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
เครื่องปรับอากาศ Star aire
 
แอร์คลูชิลเลอร์ SCROLL WATER COOL CHILLER PACKAGE WATER COOL star-aire FD RAB Indoor unit  เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ STAR AIRE
เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์  แอร์คลูชิลเลอร์คอมเพรสเซอร์แบบ SCROLL TANDEM 

แอร์คลูชิลเลอร์คอมเพรสเซอร์แบบ SCROLL TANDEM 
ลำดับที่

ขนาด BTU

AIRCOOL CHILER

ระบบไฟฟ้า

ราคาหน่วย

1
184000
RAC 180 ZR
380V
220900
2
214000
RAC 200 ZR
380V
237400
3
246000
RAC 250 ZR
380V
253400
4
314000
RAC 300 ZR
380V
299200
5
422000
RAC 400 ZR 2 STEP
380V
421350
6
593600
RAC 500 ZR 2 STEP
380V
489000
7
644000
RAC 600 ZR 2 STEP
380V
567200
ราคารวมภาษี 7% เรียบร้อยแล้ว

เครื่องปรับอากาศ สตาร์แอร์ แอร์คลูชิลเลอร์คอมเพรสเซอร์แบบ SCROLL
ลำดับที่

ขนาดBTU

AIRCOOL CHILER

ระบบไฟฟ้า

ราคาหน่วย

1
36000
RAC 36 Z
220V
57700
2
36000
RAC 36 Z
380V
59650
3
48600
RAC 48 Z
380V
66550
4
60900
RAC 60 Z
380V
81500
5
80400
RAC 80 Z
380V
107050
6
92000
RAC 90 Z
380V
109350
7
107000
RAC 100 Z
380V
124750
8
123000
RAC 120 Z
380V
132300
9
157000
RAC 150 Z
380V
157550
10
184000
RAC 180 Z 2STEP
380V
216750
11
214000
RAC 200 Z 2STEP
380V
225250
12
246000
RAC 240 Z 2STEP
380V
246100
13
314000
RAC 300 Z 2STEP
380V
291450
รับประกันคอมเพรสเซอร์ อะไหล่และอุปกรณ์ 1 ปี
ใช้คอมเพรสเซอร์แบบ SCROLL TANDEM
อุปกรณ์ที่ใส่ในตัวแอร์ประกอบด้วย
Magnatic Contactor, Filter Drier, Timer, Hi - Low Pressure, Service Valve,
Phase Protection, Oil Pressure Control, Crankcase Heater, Discharge Gas Thermostats,
Electronic Thermostats, Defrost Temperature Control.
ราคารวมภาษี 7% เรียบร้อยแล้ว

 

แอร์ดักท์
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.