แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
ต่อท่อลม Carrier


Duct type | แอร์คอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า เซ็ลทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ตู้ตั้ง แอร์คอล์ยเปลือย คอล์ยเปลือย มาตรฐาน
ม่านอากาศ แอร์หน้าต่าง แอร์ฝังฝ้าเพดาน Cassette Duct type ชนิดท่อลม  
เครื่องปรับอากาศคอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า เซ็นทรัลแอร์
แคตตาล็อคสินค้า
แบบคอล์ยเปลือย (คอล์ยน้ำยา) รุ่น CFB-D , CFH-BD 56-63 แบบเป่าลมด้านข้าง

MODEL
CFB-D
CFH-BD
BTU
ระบบไฟ
FANCOIL
CFB-D
CFB - D + CCS - N รวมชุด
แบบเป่าลมด้านข้าง 1 ใบพัด
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
09
9350
220V
5660
 
13640
12
12500
220V
5660
15362
13725
16-20
16100
220V
6490
18300
16400
 
16-20
18300
220V
6490
19260
17545
20000
16-20
20000
220V
6490
20300
18500
20600
25-28
25800
220V
8470
23250
21300
23600
25-28
28300
220V
8470
24400
22100
23750
33-38
33400
220V
11100
35500
27900
29800
33-38
35300
220V
11100
35700
28500
30300
33-38
38700
220V
11100
38100
 
33200
44
44100
220V
12800
   
36560
56-63
56200
220V
14050
   
46700
33-38
33400
380V
11100
34500
 
30850
33-38
35300
380V
11100
34700
 
31100
33-38
38700
380V
11100
37560
 
34000
44
44100
380V
12800
45500
 
38000
48
48000
380V
12800
 
40700
56-63
56200
380V
14050
49820
 
45200
56-63
60833
380V
14040
51486
 
46340
56-63
63430
380V
14050
 
46800
เครื่องปรับอากาศคอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า เซ็นทรัลแอร์
แบบคอล์ยเปลือย (คอล์ยน้ำยา) รุ่น CFB-D , CFH-BD 56-63 แบบเป่าลมขึ้นด้่านบน
MODEL
CFB-D
CFH-BD
BTU
ระบบไฟ
FANCOIL
CFH - G
CFH - G+ CCU - H รวมชุด
แบบเป่าขึ้นด้านบน
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
09
9350
220V
5660
14271
12
12500
220V
5660
15866
14229
16-20
16100
220V
6490
18678
16748
16-20
18300
220V
6490
20148
18427
21100
16-20
20000
220V
6490
21280
20000
22380
25-28
25800
220V
8470
24975
23841
26410
25-28
28300
220V
8470
26192
24470
26460
33-38
33400
220V
11100
37231
29550
31540
33-38
35300
220V
11100
37350
30054
32000
33-38
38700
220V
11100
39300
 
34650
44
44100
220V
12800
 
38470
56-63
56200
220V
14050
 
48400
33-38
33400
380V
11100
37800
 
33470
33-38
35300
380V
11100
37900
 
33680
33-38
38700
380V
11100
40370
 
36280
44
44100
380V
12800
48900
 
40100
48
48000
380V
12800
 
43380
56-63
56200
380V
14050
52300
 
46900
56-63
60833
380V
14040
54592
 
48570
56-63
63430
380V
14050
 
49000
 
เครื่องปรับอากาศคอล์ยเปลือยซ่อนในฝ้า เซ็นทรัลแอร์
แบบคอล์ยเปลือย (คอล์ยน้ำยา) รุ่น CFB-D , CFH-BD 56-63 แบบเป่าลมด้านข้าง 2 ใบพัด
MODEL
CFH - G
BTU
ระบบไฟ
FANCOIL
CFH - G
CFH - G+ CCS - WT รวมชุด
แบบเป่าลมด้านข้าง 2 ใบพัด
ลูกสูบ
โรตารี่
สกรอล์
09
9350
220V
5660
     
12
12500
220V
5660
     
16-20
16100
220V
6490
     
16-20
18300
220V
6490
     
16-20
20000
220V
6490
     
25-28
25800
220V
8470
     
25-28
28300
220V
8470
     
33-38
33400
220V
11100
37750
31000
32840
33-38
35300
220V
11100
37920
31500
33260
33-38
38700
220V
11100
40900
 
36870
44
44100
220V
12800
 
41700
56-63
56200
220V
14050
 
50230
33-38
33400
380V
11100
37674
 
34020
33-38
35300
380V
11100
37842
 
34230
33-38
38700
380V
11100
41490
 
37960
44
44100
380V
12800
50610
 
43130
48
48000
380V
12800
 
56-63
56200
380V
14050
52660
 
48090
56-63
60833
380V
14040
54160
 
49050
56-63
63430
380V
14050
   
49585

หมายเหตุ
1. รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วนและคอมเพรสเซอร์ ระยะเวลา 1 ปี
2. ราคาเครื่องไม่รวมชุดรีโมท / ราคาชุดรีโมทไร้สาย 1900 ต่อชุด / มีสาย 700 บาทต่อชุด
 

 

แอร์ดักท์
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.