แอร์ดักท์ เครื่องปรับอากาศต่อท่อลม รับเดินท่อดักท์
แอร์โรงงาน แอร์ฝังฝ้า รับเหมาระบบปรับอากาศ Air duct
ต่อท่อลม Carrier
เครื่องปรับอากาศ แอร์แคเรียร์ / Tel. 080-0719145 Email Kservice99@gmail.com
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ต่อท่อลม COMMERCIAL SPLIT  / catalog
MODEL
BTUH
EER
ELEC.SUPPLY
COMPTYPE
ราคาเครื่อง
38LB012SC / 40RR010
120,000
STD
380V
SCROLL
128,820.51
38LB015SC / 40RR015
150,000
STD
380V
SCROLL
173,513.34
38ASC140 / 40RR015
150,000
STD
380V
SCROLL
176,142.33
38ASC200 / 40RR020
200,000
STD
380V
SCROLL
223,464.15
38ASC240 / 40RR025
240,000
STD
380V
SCROLL
254,135.70
38ASC300 / 40RR030
300,000
STD
380V
SCROLL
325,994.76
38AE010 / 40RR010
120,000
STD
380V
SEMI
224,340.48
38AE015 / 40RR015
150,000
STD
380V
SEMI
241,867.08
38AE020 / 40RR020
200,000
STD
380V
SEMI
306,715.50
38AE025 / 40RR025
280,000
STD
380V
SEMI
354,913.65
38AE030 / 40RR030
310,000
STD
380V
SEMI
407,493.45
38AE040 / 40RR040
388,000
STD
380V
SEMI
466,207.56
38AE050 / 39LD31-4/14X
529,000
STD
380V
SEMI
686,166.39
38AE060 / 39LD35-6/14X
648,000
STD
380V
SEMI
782,562.69
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบแยกส่วนแขวนต่อท่อลม DUCTED SPLIT  / catalog
MODEL
BTUH
EER
ELEC.
COMP
ราคาเครื่อง
38LB036BSCG / 40LB004G
36,167
9.60
220V
SCROLL
48,548.68
38LB036SCG / 40LB004G
36,167
9.60
380V
SCROLL
49,512.65
38LB048SC / 40LB004
48,000
STD
380V
SCROLL
53,719.03
38LB060SC / 40LB006
60,000
STD
380V
SCROLL
61,080.20
38LB007SC / 40LB007
78,000
STD
380V
SCROLL
85,091.64
38LB009SC / 40LB009
98,000
STD
380V
SCROLL
99,025.29
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier แบบแยกส่วนแขวนต่อท่อลม DUCTED SPLIT (R407C)
MODEL
BTUH
EER
ELEC.
COMP
ราคาพิเศษ
38LF036BSC / 40LB004G
36,167
9.60
220V
SCROLL
55,208.79
38LF036SC / 40LB004G
36,167
9.60
380V
SCROLL
55,734.59
38LF048SC / 40LB004
48,000
STD
380V
SCROLL
60,116.24
38LF060SC / 40LB006
60,000
STD
380V
SCROLL
67,740.31
38LF007SC / 40LB007
78,000
STD
380V
SCROLL
91,664.12
38LF009SC / 40LB009
98,000
STD
380V
SCROLL
116,990.06
 
เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ Carrier ซ่อนในฝ้าเพต่อท่อลม DUCTED CONCEAL / catalog
MODEL
BTUH
EER
ELEC.
COMP
ราคาเครื่อง
38RE012G2 / 42CH004BX2
13,307
10.00
220V
ROTARY
17,701.87
38RE018G2 / 42CH006BX3
19,107
10.00
220V
ROTARY
21,382.45
38RE018SCG2 / 42CH006BX3
19,107
10.00
220V
SCROLL
24,712.51
38RE024G2 / 42CH008BX3
25,249
10.00
220V
ROTARY
26,027.00
38RE024SCG2 / 42CH008BX3
25,249
10.00
220V
SCROLL
29,619.95
38RE033G2 / 42CH010BX3
33,096
9.60
220V
ROTARY
33,037.64
38RE033SCG2 / 42CH010BX3
33,096
9.60
220V
SCROLL
34,089.24
38RE033SCTG2 / 42CH010BX3
33,096
9.60
380V
SCROLL
35,491.37
38RE036G21 / 42CH012BX3
36,167
9.60
220V
ROTARY
37,068.76
38RE036BSCG21 / 42CH012BX3
36,167
9.60
220V
SCROLL
37,945.09
38RE036SCG21 / 42CH012BX3
36,167
9.60
380V
SCROLL
39,259.58
38RE040BSCG21 / 42CH014BX3
40,262
9.60
220V
SCROLL
42,764.90
38RE040SCG21 / 42CH014BX3
40,262
9.60
380V
SCROLL
44,079.40
38RE048SC / 42CH016BX3
48,000
STD
380V
SCROLL
47,847.62
38RE060SC / 42CH020BX3
60,000
STD
380V
SCROLL
54,858.26
 
แอร์ CARRIER รุ่นคอยเปลือยแขวนซ่อนในฝ้าเพดาน / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
EER
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE012G2 / 42CB004G
13,307
9.60
220
Rotary
17,516
38RE018G2 / 42CB006G
19,107
9.60
220
Rotary
21,469
38RE018SCG2 / 42CB004G
19,107
9.60
220
Scroll
24,792
38RE024G2 / 42CB008G
25,249
9.60
220
Rotary
25,600
38RE024SCG2 / 42CB008G
25,249
9.60
220
Scroll
29,194
38RE033G2 / 42CB010G
33,096
9.60
220
Rotary
34,583
38RE033SCG2 / 42CB010G
33,096
9.60
220
Scroll
35,571
38RE033SCTG2 / 42CB010G
33,096
9.60
380
Scroll
37,009
38RE036G21 / 42CB012G
36,167
9.60
220
Rotary
37,547
38RE036BSCG21 / 42CB012G
36,167
9.60
220
Scroll
38,446
38RE036SCG21 / 42CB012G
36,167
9.60
380
Scroll
39,793
38RE048SC / 42CH016LX3
48,000
STD
380
Scroll
48,147
38RE060SC / 42CH020LX3
60,000
STD
380
Scroll
55,243
 
แอร์ CARRIER รุ่น ฝังฝ้า แบบ CASSETTE 4 ทิศทาง / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
EER
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE018G2 / 40KMT020X
19,107
10.00
220
Rotary
39,344
38RE018SCG2 / 40KMT020X
19,107
10.00
220
Scroll
42,668
38RE024G2 / 40KMT030X
25,249
10.00
220
Rotary
45,183
38RE024SCG2 / 40KMT030X
25,249
10.00
220
Scroll
48,776
38RE030G2 / 40KMT030X
30,026
9.60
220
Rotary
50,123
38RE030SCG2 / 40KMT030X
30,026
9.60
220
Scroll
51,560
38RE036G21 / 40KMT040X
36,167
9.60
220
Rotary
57,040
38RE036BSCG21 / 40KMT040X
36,167
9.60
220
Scroll
48,955
38RE036SCG21 / 40KMT040X
36,167
9.60
380
"
59,285
38RE040BSCG21 / 40KMT040X
40,944
9.60
220
"
61,531
38RE040SCG21 / 40KMT040X
40,944
9.60
380
"
62,878
38RE048SC / 40KMT050X
48,000
STD
380
"
69,166
38RE060SC / 40KMT060X
52,000
STD
380
"
76,532
แอร์ CARRIER รุ่นตู้ตั้งพื้น / แคตตาล็อก
CDU/FCU
BTU
ไฟ
COM
ราคาเครื่อง
38RE036G21 / 40QB036
36,000
220
ROTARY
42,668
38RE036BSCG21 / 40QB036
36,000
220
Scroll
43,566
38RE036SCG21 / 40QB036
36,000
380
Scroll
44,913
38LB048SC / 40QB048
48,000
380
Scroll
55,782
38LB060SC / 40QB060
60,000
380
Scroll
63,777
38LB007SC / 40QB080
78,000
380
Scroll
93,420
38LB009SC / 40QB120
98,000
380
Scroll
108,870
38LB012SC / 40QB120
120,000
380
Scroll
121,445
38LB015SC / 40QB150
150,000
380
Scroll
164,382
 

 

แอร์ดักท์.com
แอร์ดักท์ , Web Site : www.แอร์ดักท์.com Email :kservice99@gmail.com
ติดต่อสอบถาม วันจันทร์- เสาร์ 8.30-17.00 น.
Service Center โทร. 080-0719145 , 089-0897749
สำนักงาน ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

 

Copyright © 2010 www.buysale.in.th All Right Reserved.